Allbet
热门标签

erc20转换trc20:联博api(www.326681.com)_一文读懂流动性挖矿2.0:更公正且有用的LP激励方案

时间:1个月前   阅读:3

erc20转换trc20www.u2u.it)是最高效的erc20转换trc20平台.ERC20 USDT换TRC20 USDT,TRC20 USDT换ERC20 USDT链上匿名完成,手续费低。

2020 年的 DeFi 热潮是由 Compound 的治理代币的推出而引起的,它完全是由流动性挖矿的看法推动的。毫无疑问,流动性挖矿将 DeFi 推到了聚光灯下,让更多人看到 DeFi 相对于 CeFi 和 TradFi 的潜力。另一方面,流动性挖矿的滥用及其许多不成熟的代币买家确实也损害了 DeFi 的声誉。对于整个 DeFi 来说,流动性挖矿的净收益仍然悬而未决。

流动性挖矿现在有一些新颖的器械,但总的来说,大多数项目都是简朴的模拟或直接分叉。更可悲的是,市场中仍然另有许多圈套。

显然,当前的流动性挖矿设计并不是最优的,而且它也是导致项目流动性挖矿方案不能连续的主要泉源之一。更糟糕的是,在已往的两年里,甚至都没有看到任何去修复流动性挖矿设计缺陷的起劲。

流动性挖矿 1.0 (LM 1) —凭证 LP 头寸的巨细分配奖励

流动性挖矿,简朴来说,就是一种代币激励设计,旨在吸引流动性提供者 (LP) 为 AMM 上的特定生意对 / 池提供流动性。

Synthetix 率先在其 sETH Uniswap 池中向 LP 分发奖励代币。讲的更详细一点,就是为了获得奖励,LP 需要首先为 Uniswap 上的 sETH 池提供流动性,然后将其 Uniswap 流动性代币质押到 2019 年确立的质押奖励合约中。奖励代币会凭证 LP 所质押的流动性代币相对于 LP 总质押代币的百分比,来公正地分配给 LP。

从代币经济学激励设计的角度来看,Synthetix 首创的流动性挖矿方式是凭证流动性头寸的巨细分配奖励代币,我们可以将这种方式界说为流动性挖矿 1.0 (LM 1)。从效果来看,这样的激励设计辅助了 Synthetix 实现吸引更多用户铸造更多 sETH 的目的。

LM 1 成为事实上的流动性挖矿的设计和实现方案。它使许多项目能够在一定水平上解决流动性问题,至少在一最先确实是这样的。然而,LM 1 中存在许多问题,使得其无法可连续。

首先,奖励代币会分发给 LP,就算可能没有生意或有很少的生意,这实在就意味着流动性并没有真正获得很好的行使。从代币经济学的角度来看,使用项目代币来激励流动性对于大多数项目来说价值是昂贵的,由于这种激励不会对协议经济的增进做出太大孝顺。而当流动性没有被行使时,激励设计就会变得更糟。

其次,在许多情形下,是需要激励多个池的。现有的方式是将一定数目的奖励代币分配给每个池,而不思量每个池的孝顺,例如每个池中执行了若干生意和完成了若干生意量。奖励分配决议要么是像 Curve,Balancer 那样由治理投票决议,要么是像 Sushiswap 那样由团队决议,这有时是异常武断的。

流动性挖矿 2.0 (LM 2)—凭证 LP 头寸赚取的用度分配奖励

可以对 LM 1 举行改善,现在来看更好的流动性挖矿激励设计应该是凭证流动性头寸赚取的 AMM 生意用度分配奖励代币。这种设计与基于流动性头寸巨细分配代币有本质区别,让我们将这种方式界说为流动性挖矿 2.0 (LM 2)。显然,LM 2 解决了上一节中提出的 LM 1 中的两大缺陷。

首先,在牢靠的代币分发距离内,若是没有生意,那么 LP 将不会赚取 AMM 生意用度。没有用度,就不分发奖励代币。此外,它还不激励 LP 提供跨越项目需求的流动性。使用 LM 2 ,项目不会将其名贵的代币虚耗在未使用的流动性上,从而削减因流动性挖矿而导致的代币通胀和代币价钱下行压力。

,

联博统计

,

皇冠APP下载www.hg8080.vip)是一个开放皇冠即时比分、皇冠官网注册的平台。皇冠注册平台(www.hg8080.vip)提供最新皇冠登录,皇冠APP下载包含新皇冠体育代理、会员APP。

,

www.u-healer.com采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,联博以太坊统计数据开源、公平、无任何作弊可能性。联博统计免费提供API接口,支持多语言接入。

,

其次,不需要通过治理代币投票或团队决议手动将奖励代币分配到多个池。这些手动的方式给 LP 带来了错误的激励,也会泛起不公正地看待差异池流动性的问题。使用 LM 2 ,若是池中的某一 LP 头寸赚取了更多的 AMM 生意用度,那么更多的奖励代币将被分配到该 LP,简朴而公正!

LM 2 实现:一个难题

通常情形下,项目会刊行一个 ERC 20 代币 ( 主要用作治理代币 ),并将这些 ERC 20 代币的一部门分配给流动性挖矿设计。在流动性挖矿时代,牢靠数目的代币在牢靠时间距离内被分配。

在 LM 1 中,每个时间距离内牢靠数目的代币平均漫衍在用于流动性挖矿的所有 LP 代币总数上。每个质押的 LP 将凭证其质押的 LP 代币数目获得奖励代币的数目。在这段时间距离内,只要 LP 代币的数目发生转变,比例就会响应更新,奖励也会响应更新。这一实现确保了在所有介入流动性挖矿的 LP 之间公中分配奖励代币。

不幸的是,凭证 LP 头寸收取的生意用度,在每个时间距离内分配牢靠数目的代币现实上操作起来异常难题。在牢靠的时间距离内,生意用度是由两个动态的不能展望的参数驱动的: 1 )LP 头寸发生和赚取生意用度的时间是动态且不能展望的,由于没有人可以展望生意者何时举行生意;2 )LP 头寸发生和赚取的生意用度也是动态的和不能展望的,由于生意规模同样也是动态的和不能展望的。因此,凭证两个动态且不能展望的参数分配牢靠数目的代币,将在所有介入流动性挖矿设计的 LP 之间发生不公正的奖励代币分配。

一个解决方案是针对两个动态参数——生意时间和生意规模——调整相关的数据漫衍模子。然后开发一个链上实现,凭证每个新的生意动态更新模子,并响应地分发奖励代币。该解决方案将更靠近于在所有介入流动性挖矿的 LP 之间公中分配奖励代币。

固然另有其他实现 LM 2 的方式。一种更好的方式是接纳一种新的代币模子,它不仅具有更好的代币经济学,而且还可以轻松实行 LM 2 。

结论

流动性挖矿将 DeFi 推到了聚光灯下。当前的流动性挖矿设计和实行存在一些缺陷,导致流动性挖矿方案的不能连续性。我们可以举行改善,奖励代币应该凭证 LP 头寸赚取的生意用度举行分配,而不是凭证 LP 头寸的规模举行分配。由于现在的代币模子和奖励分配时间表,基于生意用度分配奖励代币是一个难题的事情。我们信托创新的解决方案即将到来。

原文题目:《Using Liquidity Mining 2.0 (LM 2) to Distribute Rewards》

原文作者:Henry He

原文编译:ChinaDeFi

泉源:星球日报

查看更多,

Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.84vng.com):Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Bị triệu tập vi đánh bạc online(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

上一篇:皇冠信用网:墨西哥西部交通事故致14人死亡

下一篇:欧博亚洲手机版下载:6月美国14个州确诊病例增添超一倍 得州、加州限制措施加紧

网友评论